EMPIRE TOWER WE RUN 2017 WITH VIRGIN ACTIVE 100% GIVE GREEN MARATHON IN THAILAND

Runonecup วิ่งแก้วเดียวส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพราะอนาคตเริ่มต้นที่เรา

บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, Virgin Active และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร ยังคงสานต่อโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นย่านธุรกิจสำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นกิจกรรมแรก EMPIRE TOWER WE RUN 2017 WITH VIRGIN ACTIVE ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

การกลับมาของงานวิ่งมาราธอนที่อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชาร์จพลัง ส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ในคอนเซ็ปต์ R Project : Reduce | Reused | Refill กับเส้นทางวิ่งบนถนนสาธรใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครฯ กับระยะทาง 21กิโลเมตร: Half Marathon | 10.5 กิโลเมตร: Mini Marathon | 4.1 กิโลเมตร : Fun Run กับรูปแบบการวิ่งที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 100% GIVE GREEN รายได้จากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน หนังสือ และอุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบเป็นของขวัญในวันเด็กให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ในโครงการ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง “พลังสีเขียว สร้างสรรค์ เพื่อโลกสวย” พร้อมร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2560 (รับสมัครจำนวนจำกัด)
สมัครได้ที่
• Online Ticket : www.empiretowerwerun.com
• สมัครด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัคร ชั้น G Em Space @ Empire Tower (เฉพาะวัน จันทร์-ศุกร์ เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
• E-Mail : empirewerun@gmail.com
• www.facebook.com /WeRunTheFuture
• TEL : 095 543 2810

ค่าสมัคร
Half Marathon ราคา 550 บาท 
Mini Marathon และ Fun Run ราคา 400 บาท
• กรณีให้จัดส่งรันเนอร์แพคทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพิ่ม 50 บาท (โปรดแจ้งในขั้นตอนการสมัคร)